UPS เครื่องสำรองไฟ

UPS เครื่องสำรองไฟ

เครื่องสำรองไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างราบรื่น เพื่อป้องกัน ไฟตก ไฟกระชาก ไฟเกิน 


เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS Sun Micro 1000VA 500Wat
Showing 1 to 1 of 1 (1 Pages)